Uncategorized

  • Uncategorized

    НП „Заедно в изкуствата и спорта“

    Уважаеми ученици и родители, Информираме Ви, че ОУ „Христо Смирненски“ с  Радуил, кандидатства за участие в Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2023/2024 г . За сформиране на групи и отбори в следните направления: Модул 1 Изкуства Група: Народни танци  Възраст: 1-4 клас Модул 2 Спорт Отбор по Баскетбол – момчета Възраст: 5-7 клас.Заниманията с изкуства и спорта развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.Училището има нужда от квалифициран  Хореограф, за воденето на групата по Народни танци и треньор по Баскетбол.