Uncategorized

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че ОУ „Христо Смирненски“ с  Радуил, кандидатства за участие в Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2023/2024 г . За сформиране на групи и отбори в следните направления:

Модул 1 Изкуства

Група: Народни танци 

Възраст: 1-4 клас


Модул 2 Спорт

Отбор по Баскетбол – момчета

Възраст: 5-7 клас.
Заниманията с изкуства и спорта развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.
Училището има нужда от квалифициран  Хореограф, за воденето на групата по Народни танци и треньор по Баскетбол.