Основно училище „Христо Смирненски“

Основно училище „Христо Смирненски“

Най-старата запазена главна книга на училището в село Радуил дава информация за учениците от I, II, III и IV отделение през учебната 1894/1895 година, подписана от „Радоилски селски общински кмет К. Атанасов”. Този факт показва, че част от тези деца са били в училището и в предишни години, което е доказателство за повече от 120 години училищно дело в Радуил.

         Предполага се, че първото училище е построено около 1880 година, скоро след Освобождението. Било е килийно и се е намирало в сегашния център на селото, близо до река Марица. При наводнение е отнесено от буйните води, затова през 1897 година се строи второ училище със 7 стаи, като постройката е паянтова.

         С икономическия подем в свободна България селото се разраства, децата се увеличават и при около 1300 жители през 1930 година, учениците са вече 136 момчета и 104 момичета. Прогресивното ръководство на селото, в лицето на Училищното настоятелство и Кметската управа, взема решение за строеж на нова училищна сграда. Определя се нов обширен терен, строителният дървен материал е подбран от общинската гора, поканени са опитни трънски майстори.

         Строежът на училището с 12 класни стаи, слънчево и просторно, съгласно последните изисквания за тези години, започва през 1931 година. На 14 август 1932 година е тържеството за полагане на основния камък, като със съгласие от Двореца на Негово височество Борис III, училището е наименувано „Княз Кирил Преславски”. Първият звънец в сега съществуващата сграда бие за учебната 1933/1934 година.

         По-късно, при промяна на политическия строй, е дадено сегашното име, в чест на обичания поет Христо Смирненски, който е живял и творил в Радуил.                  Училището винаги е било в центъра на образователния, социалния, културния и спортния живот на селото. Тук са получили солидно основно образование хиляди ученици, впоследствие станали квалифицирани работници, инженери, медицински специалисти, научни работници, университетски преподаватели, изявени спортисти или просто добри граждани на България.

         И днес учебното заведение е известно с добрия ред и дисциплина, качествената подготовка, много добрата материално-техническа база – има локално отопление, училищен стол, работилници, просторен физкултурен салон, открити спортни площадки, голям добре поддържан слънчев и озеленен двор. Всеки ученик, вложил усилия, старание и постоянство през годините, прекарани тук, след завършването е добре дошъл във всяко средно училище.