Новини

Проект „Успех за теб“

Щастливи сме да ви споделим, че спечелихме и четвърти проект – „Успех за теб“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Този проект ще ни даде възможност да работим по посока насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците, за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати. Освен предстоящата работа по проекта, за успеха на учениците от тази учебна година ще се грижи екип от психолог, логопед и ресурсен учител.