Новини

Учениците от нашето училище се включиха в изработването на традиционната есенна украса в парк Крайискърец в гр. Самоков, по покана на г-жа Галина Рогачева, представител на МКБППМН – Самоков и с любезното съдействие на г-жа Снежана Дамянова – главен експерт „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Самоков.