Новини

16 ноемвриДен на толерантността

„Учим се да сме добри и да живеем заедно в този свят на многообразие!“ – под това мото премина  16 ноември – Международния ден на толерантността, който бе отбелязан с различни мероприятия в ОУ ,,Христо Смирненски“ с. Радуил.

Заниманията започнаха с презентация, видео и беседа на тема „Заедно да се учим на толерантност, уважение и доброта.“ Учениците разбраха, че толерантността е уважение, приемане и разбиране на хора от различни култури и проява на търпимост към чуждо мнение, поведение, желания и цели.

След това с интерес и желание всички се включиха в дейностите и игрите – „Познай кой е толкова добър!“Приятел или насилник“, „  Моят словесен портрет“, които помогнаха на децата  да се научат на доверие, изслушване, взаимопомощ, емпатия, екипност и приятелство.

Накрая учениците създадоха дървото на толерантноста с послания, съдържащи основните принципи на толерантността.