Педагогически колектив

Иванка Андреева – Директор

Ралица Нончева – учител ППГ /предучилищна подготвителна група/

Антоанета Велинова – класен ръководител I клас

Анелия Заркова – класен ръководител II клас

Лимонка Григорова – класен ъководител III клас

Мария Ковачева – Класен ръководител IV клас

Иван Петров – класен ръководител – V клас

Георги Петров – класен ръководител VI клас

Вероника Николова – учител по математика

Мария Динева – старши учител по български език и литература

Детелина Димитрова – старши учител ГЦОУД I – IV клас

Николай Караиванов – учител ГЦОУД II – III клас

Росица Николова – счетоводител