Новини

ОУ Христо Смирненски обявява прием в първи клас

Училището предлага:

обособен етаж за учениците от начален етап;

уютна класна стая с ергономични мебели, подходящи за възрастта на децата;

постоянно работно място за всяко дете;

съобразени с възрастта на учениците санитарни помещения;

обширна открита спорна площадка и зелени площи;

физкултурен салон, обособен в отделен корпус;

богата училищна библиотека;

компютърен кабинет, оборудван със съвременна мултимедийна техника;

постоянна интернет връзка;

субсидирани от училището кетъринг – закуски и обеди.

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА :

с екип от високообразовани квалифицирани педагози в начален и прогимназиален курс;

с психолог;

логопед;

ресурсен учител;

На разположение на всички са:

медицински кабинет;

ресурсен кабинет;

въздухопречистватели във всяко учебно помещение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ:

народни танци;

волейбол;

мажоретен състав;

възможност за уроци по пиано.