Новини

Национала програма „Заедно в изкуствата и спорта“

През 2023 г. ОУ „Христо Смирненски“ кандидатства и бе одобрено за участие по Национала програма „Заедно в изкуствата и спорта“.

От учебната 2023/2024 г. стартирахме дейности и бяха сформирани групи и отбори, както следва:

По модул 1 „Изкуства“ е сформирана група за занимания в направление танцово изкуство, категория Стилизирани сценични форми на танци на народите, включително Български народни танци– възрастова група I-IV клас. Ръководител на групата е Борислав Йорданов Искров – хореограф.

По модул 2 „Спорт“ е сформиран един отбор в сферата на колективните спортове – отбор по баскетбол – 10 момчета, възрастова група V-VII клас.

Целта на програмата е да осигури условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието им в колективни спортове и изкуства, да засили интереса на учениците за участие в колективни спортове и изкуства; да насърчи работата в екип; да подпомогне изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол у учениците; да повиши музикалната, култура на подрастващите и да насърчи съхраняването и утвърждаването на културните ценности; да развива спортните способности на учениците и да изгражда умения за здравословен начин на живот.