Новини

Обновена библиотека

В началото на учебната 2023/2024 година училищната библиотека се обнови с нови мебели, техника и разнообразни библиотечни единици: справочници, енциклопедии, учебни помагала по всички предмети, художествена литература за читателите от всички възрасти. Обновяването е съвместен проект на преподаватели и училищното ръководство.

Благодарим на всички, които дариха книги!