Новини

Обява

Във връзка с кандидатстване на ОУ “ Христо Смирненски “ по НП “ Заедно в изкуствата и в спорта“ търсим квалифицирани специалисти:
Треньор по волейбол
Хоереограф по народни танци
Учител по музика със специалност пиано