Педагогически колектив

  • Педагогически колектив

    Иванка Андреева – Директор Ралица Нончева – учител ППГ /предучилищна подготвителна група/ Антоанета Велинова – класен ръководител I клас Анелия Заркова – класен ръководител II клас Лимонка Григорова – класен ъководител III клас Мария Ковачева – Класен ръководител IV клас Иван Петров – класен ръководител – V клас Георги Петров – класен ръководител VI клас Вероника Николова – учител по математика Мария Динева – старши учител по български език и литература Детелина Димитрова – старши учител ГЦОУД I – IV клас Николай Караиванов – учител ГЦОУД II – III клас Росица Николова – счетоводител