Педагогически колектив

Иванка Андреева – Директор

Антоанета Велинова – класен ръководител – I клас

Анелия Зркова – класен ръководител – II клас

Лимонка Григорова – класен ръководител – III клас

Мария Ковачева – класен ръководител IV клас

Иван Петров – класен ръководител – V клас

Георги Петров – класен ръководител – VI – VII клас

Вероника Николова – учител по математика

Мария Динева – старши учител по БЕЛ

Детелина Димитрова – старши учител ГЦОУД I – IV клас

Николай Караиванов – учител ГЦОУД II – III клас

Марияна Гривева – ресурсен учител

Детелина Димитрова – психолог

Йорданка Атанасова – логопед

Ралица Нончева – подготвителна група